14 Archiwizacja Danych

Jeżeli wykonaliśmy backup danych (kopie zapasową) a następnie utracimy dane zanim kolejny raz zostanie wykonany backup, to ta część danych która została wprowadzona do bazy danych po ostatniej kopii zostanie utracona. Dalej ledwie archiwizacja personaliach była bezcennym bezpieczeństwem, jednakoż skoro technologie cybernetyczne zaczę

read more